Co powinna obejmować strategia PR?

Strategia Public Relations jest najczęściej dokumentem zawierającym wszystkie wytyczne i ustalenia związane z komunikacją w określonej organizacji. Często stanowi ona swojego rodzaju uzupełnienie strategii rozwoju danej firmy. Aby strategia PR była opracowana w odpowiedni sposób, oprócz wiedzy wymagana jest bardzo dokładna analiza danych przedsiębiorstwa.

Z czego składa się strategia Public Relations?

 1. Analiza wstępna — dokładna analiza obecnej sytuacji komunikacyjnej przedsiębiorstwa.
 2. Cel biznesowy — sprecyzowany i mierzalny, dla którego tworzona jest dana strategia PR. Czasem tym celem jest określona sprzedaż produktu, czasem zwiększenie świadomości klientów na dany temat. Cel musi zostać indywidualnie dopasowany do firmy.
 3. Cel strategiczny — bardzo ogólny cel działań strategii PR, jest mniej mierzalny niż cel biznesowy. Określa on raczej pewną zmianę w działaniach firmy, a tym samym często zmianę w postrzeganiu firmy przez klientów.
 4. Cel komunikacyjny — najbardziej mierzalny z celów, jest skonstruowany w taki sposób, aby jednoznacznie można było stwierdzić, czy został zrealizowany, czy nie.
 5. Grupa docelowa — ściśle mówiąc są to osoby, do których trafić ma nasz przekaz. Możemy podzielić je na kilka podgrup:
 • grupy strategiczne — zazwyczaj, ale nie zawsze są to potencjalni klienci firmy,
 • grupy taktyczne — za ich pomocą chcemy wpłynąć na zachowanie grup strategicznych. Dobrym przykładem są tutaj celebryci przedstawiani jako autorytety w danej dziedzinie.
 1. Kluczowe przekazy — hasła, slogany, sformułowania, które będą używane w trakcie kampanii.
 2. Taktyka — jest to wykorzystywany w danej strategii PR zestaw narzędzi. Co ważne jedna strategia może wykorzystywać kilka taktyk w zależności od liczby grup docelowych.
 3. Harmonogram — określone w czasie i zaplanowane poszczególne etapy przebiegania oraz czas trwania strategii PR.
 4. Budżet — ostatni, ale nie najmniej ważny element. Szczegółowe zaplanowanie budżetu, jakim dysponujemy oraz odpowiednie rozplanowanie wydatków pomoże nam zmaksymalizować efekty, jakie chcemy osiągnąć.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × 3 =