Co to jest NLP?

W obecnych czasach, kiedy ludzie zaczynają ufać nauce i chcą stale udoskonalać swe zachowanie, bardzo popularne stały się techniki praktycznej psychologii, czyli NLP. Rozwinięcie tego skrótu brzmi Neurolingwistyczne programowanie i jest to cały zestaw reguł i zasad właśnie praktycznej psychologii, która pozwala poprzez terapię zanalizować wzorce ludzkiego zachowania i wartości, oraz pomóc w budowaniu relacji.

Stosowanie NLP

Co ważne, NLP jest bardzo łatwe w stosowaniu właśnie ze względu na swój praktycyzm, gdyż jego reguły opierają się na bardzo prostych, ale bardzo skutecznych wzorach lingwistycznych, behawioralnych oraz neurologicznych opracowanych przez naukowców ze Stanów Zjednoczonych. Takie wzory postępowania wyrażone w prostych regułach są bardzo podstawowe i umożliwiają dotarcie do procesów umysłowych, które determinują ludzkie działanie.

Aby terapia i kursy NLP właściwie działały konieczna jest ścisła współpraca właśnie lingwistyki, psychologii behawiorystycznej oraz neurologii. Jedynie wówczas możliwe jest odkrycie reguł kierujących ludzkim działaniem, a więc odpowiednich czynności układu nerwowego. Jest to bardzo praktyczny system, ponieważ nie opiera się na domniemanych przesłankach psychologów ? wizjonerów, ale na realnej budowie układu nerwowego, której działanie ( pamięć, myślenie, kreatywność) jest możliwe dzięki działaniu specjalnych programów.

Układ nerwowy wysyła człowieku specjalną wiązkę informacji, która następnie jest przetwarzana na działanie. Wraz z układem nerwowym współpracuje język, który jest jednocześnie jego wytworem, jak również warunkuje jego aktywność. Jak wiadomo, język jest podstawą ludzkich interakcji i wywierania wpływu na innych, to on kieruje naszym działaniem.

Współpraca języka i układu nerwowego z kolei opiera się właśnie na programowaniu, czyli przekonaniu, że wszystkie procesy myślowe, pamięciowe i inne są determinowane przez programy powstające i realizujące się wewnątrz ludzkiego umysłu. Oczywiście na te programy mają wpływ cele, jakie chcemy osiągnąć, nasze doświadczenie i otaczająca rzeczywistość. Wszystko to tworzy właśnie NLP.