Leczenie alkoholizmu - Terapie

Leczenie alkoholizmu – terapie

Podjęcie się leczenia alkoholizmu oznacza akceptację problemu i chęć podjęcia z nim walki. Dla alkoholika ważne jest zrozumienie faktu, że proces leczenia jest długotrwały, żmudny, wymaga konsekwencji i cierpliwości. Leczenie alkoholizmu musi być prowadzone w sposób kompleksowy, zarówno od strony psychologicznej, psychiatrycznej, jak i czasem farmakologicznej.

Terapia dla alkoholików

Podstawą dla leczenia alkoholizmu jest psychoterapia. Przy codziennych staraniach ze strony psychologów, jak i wkładzie i zaangażowaniu chorego, oczekuje się głębokich i domyślnie trwałych efektów. Jednak, jak bardzo stosowana metodologia będzie skuteczna, nie zależy tutaj od nikogo bardziej, jak samego chorego. Terapia obejmuje wdrażanie nowych postaw, przyzwyczajeń, zachowań, sposobów przeżywania, radzenia sobie z trudnymi sytuacji, a także umiejętności budowania i kultywowania relacji z innymi.

Proces zdrowienia jest długi i może trwać nawet kilka lat. Pierwszy etap odbywa się najczęściej stacjonarnie (ośrodki leczenia alkoholizmu) i należy on do najbardziej intensywnych doświadczeń podczas całej terapii. Kolejnym etapem leczenia jest uczestniczenie w programach, które mają na celu podtrzymanie wyuczonych w ramach terapii zachowań.

Jak przebiega leczenie?

Leczenie przebiega indywidualnie na bazie planu, który wraz z pacjentem opracowuje psychoterapeuta uzależnień. Dobrym uzupełnieniem dla leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego, jest forma terapii zwana Dwunastoma Kołami Anonimowych Alkoholików. Chorzy powinni otrzymać pełne wsparcie od swoich bliskich, gdyż ich obecność może znacząco przyspieszyć i ułatwić trudny przebieg leczenia.

Dla skuteczności terapii niezbędne jest przede wszystkim zaangażowanie chorego oraz utrzymanie stanu abstynencji. Elementem leczenia jest również przyznanie się do faktu, jeśli złamało się zakaz o abstynencji. W pierwszym etapie leczenia zaleca się skorzystanie z terapii w ośrodkach leczenia alkoholizmu, gdyż umożliwi ona w pełni skupić się na wyzdrowieniu i czynne branie udziału we wszystkich spotkaniach terapeutycznych.

Na temat przebiegu terapii leczenia uzależnienia alkoholowego możesz przeczytać na Terapie „Tu i Teraz”