Odpady produkcji przemysłowej

W każdym zakładzie przemysłowym podczas  pracy powstaje szereg odpadów, z których niektóre są odpadami niebezpiecznymi wymagającymi specjalnych metod utylizacji. Podobnie jak odpady medyczne w szpitalach i placówkach zdrowia, tak w zakładach przemysłowych również istnieją szczegółowo zdefiniowane przepisy bhp, które jasno określają jak należy postępować z niebezpiecznymi odpadami będącymi efektami ubocznymi działalności danego przedsiębiorstwa.

Niestety często szkolenia z zakresu bezpieczeństwa bhp nie są prowadzone rzetelnie, lub w ogóle ich nie ma. Dlatego też pracownicy zakładów przemysłowych, często nie wiedząc jak unieszkodliwiać odpady właściwie, są narażeni na ich szkodliwe działanie wywołujące choroby lub nawet śmierć. Ale czemu się dziwić, skoro czasem nawet odpady medyczne w szpitalach są niewłaściwie utylizowane, to czego mamy się spodziewać w dużych zakładach przemysłowych, w których liczy się praca na najwyższych obrotach a nie bezpieczeństwo pracowników? Niestety badania przeprowadzone przez pracowników placówek sanitarne epidemiologicznych pokazują, że niebezpieczne odpady są bardzo często niewłaściwie unieszkodliwianie, co jest efektem zaniedbań lub niewiedzy pracowników na temat, jak to w ogóle robić.

W każdym zakładzie przemysłowym, w którym powstają niebezpieczne odpady, w statusie bhp są dokładnie określone zasady przechowywania i unieszkodliwiania odpadów. Nie zdajemy sobie często sprawy, że efekty uboczne pracy w zakładach przemysłowych mogą być niebezpiecznymi odpadami zagrażającymi naszemu życiu i zdrowiu. Jako pracownicy ufamy naszym pracodawcom, że nie narażają nas oni na niepotrzebne niebezpieczeństwa. Nic bardziej mylnego. Pracodawcy chcą często oszczędzać na szkoleniach bhp bądź procedurach unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Jest to wielki błąd z ich strony, bo jeśli kiedyś okaże się, że poprzez nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa któryś z pracowników zachorował lub zmarł cały zakład przemysłowy może ponieść przykre konsekwencje, lub nawet splajtować.