Odpowiednie odseparowanie substancji ropopochodnych

W pewnych miejscach, które na stałe zagrożone są skażeniem wód opadowych oraz powierzchniowych, konieczne jest dodatkowe wyposażenie systemów kanalizacyjnych w separator substancji ropopochodnych. Jest to urządzenie bardzo proste w działaniu, które jednak ma niebagatelny wpływ na ochronę środowiska oraz systemów ścieków. Istnieją bowiem takie miejsca, które są permanentnie zagrożone gromadzeniem się na powierzchni podłoża dużych ilości substancji ropopochodnych.

Są to między innymi stacje benzynowe, myjnie i warsztaty samochodowe, wszelkie parkingi, firmy transportowe, magazyny i inne miejsca, w których motoryzacja styka się kanalizacją. Rożnego rodzaju benzyny, ropa, oleje, smary i szlam gromadzą się na podłożu, jeśli nie są odpowiednio oczyszczane. Taka warstwa szlamu olejowego jest wielką mieszanką niebezpiecznych substancji chemicznych, zarówno dla naszego zdrowia jak i dla środowiska. A kiedy zacznie padać deszcz, albo topić się śnieg, wówczas substancje te zaczynają płynąć z wodą i dostają się studzienkami kanalizacyjnymi do ścieków. Woda opadowa i roztopowa zmieszana z substancjami ropopochodnymi może stanowić wielkie zagrożenie. Otóż może dojść do zakażenia biologicznych oczyszczalni ścieków, wód powierzchniowych i gruntowych, a także naturalnych zbiorników wodnych. Poza tym zalegając w rurach ściekowych stanowią one większe zagrożenie wybuchem pożaru, co w systemie kanalizacyjnym może mieć fatalne skutki.

Na szczęście możemy uniknąć degradowania środowiska poprzez prostą instalację separatora substancji ropopochodnych. Urządzenie nie jest bardzo drogie i skomplikowane w obsłudze. Właściwie po zainstalowaniu działa samo. W odpowiedni sposób w zależności od rodzaju urządzenia, bądź na ściankach, bądź w odpowiedniej części separatora gromadzą się wszystkie substancje ropopochodne, a reszta ścieków przenika spokojnie do kanalizacji. Montaż separatora substancji ropopochodnych w miejscach o dużym, permanentnym zagrożeniu substancjami niebezpiecznymi jest wręcz obowiązkowe i powinniśmy o tym pamiętać.