Pełna księgowość – zakres usług

Prowadzenie finansów firmy w sposób zorganizowany, to niezwykle ważne zadanie by mieć stałą kontrolę nad budżetem firmy. Takie zadanie wymaga nie tylko skrupulatności, ale też stosownej wiedzy i doświadczenia. Dane na temat środków pieniężnych firmy muszą być na bieżąco aktualizowane, dlatego warto by zajął się tym podmiot specjalizujący się w świadczeniu usług pełnej księgowości.

Pełna księgowość- co obejmuje jej zakres?

Zakres usług pełnej księgowości, to przede wszystkim prowadzenie księgi przychodów i rozchodów danej firmy, a także odnotowywanie zdarzeń i procesów gospodarczych. Zarówno te działania jak i pozostałe z zakresu księgowości mają na celu, aktywne monitorowanie stanu wpływów i wydatków. Inwentaryzacja finansowa czy sporządzanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy to kolejne zadania, jakie mogą zostać sporządzone w ramach pełnej księgowości.

Księgowanie wypłat pracowników to również czynność, którym może zając się specjalista w ramach pełnej księgowości.

Księgowość, to nie tylko przelewy pieniężne, ale przede wszystkim prowadzenie dokumentacji, w skład której wchodzą takie elementy jak:
dziennik, konta księgi głównej, a także pomocniczej, rozliczenia obrotów i sald księgi głównej, a także sporządzanie bilansów, z udziałem aktywów i pasywów.

W przedsiębiorstwach często też zachodzi potrzeba założenia kont syntetycznych i analitycznych, które również przyczyniają się do lepszej orientacji w finansach danego przedsiębiorstwa.

Usługi z zakresu pełnej księgowości świadczy firma Financial Center.

Czy każdy podmiot musi prowadzić pełną księgowość?

Obowiązek ten jest prawnie nałożony na spółki akcyjne, a także takie z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowo- akcyjne, które prowadzą działalność na terenie Polski. Takie jednostki jak gminy, powiaty, województwa i inne związki również muszą prowadzić pełną księgowość. Obowiązek ten spoczywa także na osobach fizycznych, spółkach jawnych, cywilnych oraz partnerskich, po spełnieniu określonego warunku, jakim jest uzyskanie przychodu powyżej 2 milionów euro netto za rok.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 + 9 =