Przygotowanie plakatu gotowego do druku. O co zadbać?

Najlepszym sposobem na stworzenie idealnej broszury, plakatu lub wizytówki jest współpraca projektanta i jego klienta. Obie strony powinny być zaangażowane w każdy etap projektu, od generowania pomysłu do drukowania. Często, niestety, jeden lub obaj z nich błędnie zakładają, że przygotowanie do druku i drukowanie powinno być obsługiwane wyłącznie przez techników w drukarni. Przygotowanie plików graficznych do drukowania może być szybkie i łatwe, gdy wiadomo, jakich elementów szukać. Oto rzeczy, o które należy zadbać aby prawidłowo przygotować plakat do wydruku.

Dokładne sprawdzenie wszystkiego

Małe niedopatrzenia, takie jak literówki i błędy gramatyczne, mogą stanowić duży problem, ponieważ większość ludzi uważa błędy literackie i gramatyczne za decydujący czynnik decydujący o tym, czy kontynuować czytanie. Wyłapanie błędów jest niesamowicie istotne również z tego powodu, że gdy plakat zostanie wydrukowany, nie będzie już możliwości jego aktualizacji.

Czcionki

Po zakończeniu wstępnej korekty należy ustawić odpowiednią czcionkę, co dotyczy również odstępów między znakami. Należy pomyśleć o całym projekcie jako kompozycji: każdy znak interpunkcyjny, litera, blok pustej przestrzeni i akapit muszą działać spójnie z innymi, aby stworzyć płynne wrażenia dla osoby oglądającej plakat.

Rozmiar obrazu i rozdzielczość

Przed wydrukowaniem należy sprawdzić dwukrotnie rozdzielczość zdjęć. Oznacza to nie tylko skontrolowanie rozdzielczości zdjęć w projekcie, ale także rozdzielczość, w której zapisuje się cały ostateczny projekt.

Dokładność kolorów

Jeśli chodzi o wydruk plakatów, to co widzi się na ekranie, często nie jest tym, co ostatecznie wyjdzie z drukarki. Jednym ze sposobów zapewnienia zgodności tego, co widzi się na ekranie, z tym, co wychodzi z drukarki, jest sprawdzenie istniejącego trybu koloru projektu.

Kalibracja ekranu

Innym sposobem zapewnienia dokładności koloru jest skalibrowanie ekranu przed wydrukowaniem. Projektanci graficzni i fotografowie mają szereg narzędzi do sprawdzania dokładności kolorów swoich zdjęć przed wysłaniem ostatecznego projektu i upewnienia się, że zdjęcia są poprawne przed wysłaniem do wydruku.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 + 7 =