Ulgi na innowacje – B+R oraz IP-BOX

W obecnych czasach można znaleźć bardzo wiele rodzajów ulg na innowacje. Wśród nich największą popularnością cieszą się takie ulgi jak B+R oraz IP-BOX.

Ulga B+R

Ulgi na innowacje obejmują między innymi taką ulgę jak B+R. Jest to ulga na działalność badawczo-rozwojową, która w ostatnich latach cieszy się bardzo dużą popularnością. Przeznaczona jest ona dla wszystkich podmiotów, które ponoszą wszelkiego rodzaju wydatki zarówno na działania badawcze, jak i na działania rozwojowe. Wśród tego rodzaju działań można wymienić na przykład ulepszenia produktów lub też tworzenie nowych produktów od podstaw. Ulga dotyczy wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od branży, w której pracują czy też ich wielkości. Wśród kosztów kwalifikacyjnych w tego rodzaju uldze można wymienić między innymi wynagrodzenia, koszty wszelkiego rodzaju materiałów, wydatki na ekspertyzy czy opinie, środki trwałe oraz odpisy amortyzacyjne do posiadanych środków trwałych, a także koszty uzyskania patentów. Bez wątpienia jest to bardzo dobra ulga dla wszystkich przedsiębiorców, którzy w swojej firmie podejmują się prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

Ulga IP-BOX

Wśród różnego rodzaju ulg dla przedsiębiorców można również wyróżnić ulgę IP-BOX, czyli Innovation Box. Ta ulga także jest związana z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorców. Łączy się ona również z prawem własności intelektualnej, które aktualnie obowiązuje w Polsce. Ulga tego rodzaju polega w dużej mierze na wykorzystaniu preferencyjnej stawki, która dotyczy dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej. Obecnie stawka ta wynosi pięć procent. Wśród dochodów kwalifikacyjnych można wymienić takie elementy jak prawa do wynalazków, prawa ochronne dotyczące wzorów użytkowych, prawa ochronne dotyczące patentów związanych z wyrobami leczniczymi oraz produktami weterynaryjnymi, a także autorskie prawa związane z programami komputerowymi. Ulga IP-BOX polecana jest wszystkim przedsiębiorcom, którzy prowadzą szeroko rozumianą działalność badawczo-rozwojową.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa + 8 =