Usługi transportowe a podatek VAT

Usługi transportowe a podatek VAT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług zobowiązane są do uiszczania podatku VAT we właściwym urzędzie skarbowym. Nie przestrzeganie tego przepisu może grozić wysokimi karami finansowymi, które już nie jednego przedsiębiorcę doprowadziły do bankructwa. Warto zatem, zastanawiając się nad działalnością obejmującą przewóz osób, zapoznać się z obowiązującym porządkiem prawnym dotyczącym odprowadzania należnego podatku.

Transport osób a stawka podatku VAT

W zdecydowanej większości przypadków, stawka VAT za przewóz osób wynosi 8%. Zdarzają się jednak przypadki w których podatek ten nie musi być odprowadzany. Kiedy ma to miejsce? Zwolnienie takie może dotyczyć usług transportu międzynarodowego, pod warunkiem że jest on prowadzony przez firmy mające siedzibę w krajach, w których nie przewidziano takich opłat.

(Zobacz także: Dokumenty podczas jazdy autobusem)

 Miejsce płacenia podatku

Zarządzenia w obszarze płatności podatku od towaru i usług jasno mówią, iż miejscem docelowym odprowadzania składek jest kraj przez który przebiega transport osób. Oznacza to, że jeżeli dana firma prowadzi jedynie krajowy przewóz osób, to naturalnym staje się płacenie VAT-u w Polsce. Jednak gdy w ramach świadczonych usług, przedsiębiorstwo prowadzi wycieczki autokarowe do Francji, przejeżdżając przy tym przez terytorium Niemiec, to należny podatek trzeba będzie uiścić zarówno w polskim, niemieckim, jak i francuskim urzędzie skarbowym.

Zasada wzajemności

Państwa członkowskie Unii Europejskiej najczęściej jednak w stosunku do okazjonalnych przewozów osób przez swoje terytoria stosują zwolnienia z płacenia podatku od towarów i usług na zasadzie wzajemności, dzięki czemu nie trzeba się rejestrować w nich jako płatnicy VAT. Jest to uproszczona zasada, dzięki której firmy z Polski prowadzące okazjonalny przewóz pasażerów przez Niemcy nie płacą VAT-u w tym kraju i podobnie działa to też w drugą stronę – niemieckie firmy które okazjonalnie przewożą pasażerów przez Polskę również są zwolnione z podatku.

ComfortClass.pl