Własna firma transportowa- transport osób

Jeśli własna firma transportowa była od zawsze Twoim marzeniem, śpieszę z wyjaśnieniem, co trzeba zrobić, by móc realizować przewóz osób.

Warto zacząć od pomysłu i zastanowić się, jaki charakter ma mieć nasza firma oferująca transport osób. Czy ma to być jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna czy spółka handlowa. Każdy powyższy rodzaj ma swoje obwarowania i cechy, przy czym najłatwiej założyć jednoosobową działalność gospodarczą.

Jako, że działalność transportowa jest działalnością regulowaną do jej prowadzenia niezbędne są właściwe licencje i zwolnienia. Przede wszystkim osoby lub osoba zarządzająca firmą nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska. No i co raczej logiczne, nie może posiadać zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Przedsiębiorca nowo zakładanej firmy musi posiadać:

  • Rzeczywistą i stałą siedzibę,
  • Certyfikat kompetencji zawodowych
    • Przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych, czyli dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
    • Przykład: certyfikaty ComfortClass
  • Zdolność finansową zapewniającą podjęcie działalności gospodarczej
  • Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  • Uzyskać licencję wspólnotową lub na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodami.

Do tego niezbędne badania lekarskie i psychologiczne, jeśli przedsiębiorca sam będzie wykonywał transport osób.

Działalność należy zarejestrować. W tym celu w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie miasta lub gminy należy złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Działalniści Gospodarczej (CEIDG). Wniosek można także wypełnić elektronicznie na stronie CEIDG.

Jeśli chodzi o dotacje z Unii Europejskiej, nie ma dotacji dla firm transportowych- przynajmniej nie w kwestii zakupu pojazdów. Natomiast można się starać o dotację na rozbudowę, budowę bazy serwisowej, rozbudowę systemu GPS itp.