Zanieczyszczone rzeki

Niebezpieczne odpady są efektem ubocznym pracy w wielu zakładach przemysłowych, a właściwie unieszkodliwianie odpadów powinno być obowiązkiem każdego właściciela takiego zakładu. Niestety często zdarza się, że zakłady produkcyjne wykorzystują brak częstych i restrykcyjnych kontroli ze strony urzędów sanitarnych i dokonują unieszkodliwiania odpadów na własną rękę.

Jest to metoda znacznie tańsza, niż korzystanie usług specjalnych zakładów utylizacyjnych. W związku z tym niebezpieczne odpady przemysłowe często lądują w polskich rzekach. Jest to zjawisko, które m katastrofalne skutki dla ekologii i przyrody w ogóle. Wprowadzanie niebezpiecznych odpadów do rzek powoduje nie tylko zatrucie zwierząt i roślin, które tam żyją, ale może również doprowadzić do zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. Rzeki wpływają do większych zbiorników wodnych, gdzie kąpią się ludzie. W rzekach pływają ryby, które łowią ludzie by je później zjeść. Często nieświadomi tego, że rzeka może być zanieczyszczona tak niebezpiecznymi odpadami narażeni jesteśmy na wielkie niebezpieczeństwo.

Niestety wiele zakładów produkcyjnych nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie przestępstwo wobec przyrody i wobec drugiego człowieka popełnia nie dokonując właściwego unieszkodliwiania odpadów. Wielokroć te niebezpieczne odpady są po prostu toksyczne i jakikolwiek kontakt z nimi może doprowadzić do wystąpienia poważnych stanów chorobowych. Na szczęście w dużych zakładach produkcyjnych zasady właściwego unieszkodliwiania odpadów są przestrzegane , ze względu na częste kontrole pracowników placówek sanitarnych.

Należy również zaznaczyć, że zanieczyszczanie rzek niebezpiecznymi odpadami jest karalne wysokimi kwotami pieniężnymi a nawet karą pozbawienia wolności. Dokonywanie tak straszliwej zbrodni wobec przyrody powinno być karane i bardziej kontrolowane. Małe zakłady przemysłowe nie mogą „oszczędzać” na unieszkodliwianiu odpadów poprzez zanieczyszczanie rzek i zabijanie zwierząt oraz roślin.  Takie przestępstwa powinny być surowo karane a kontrole w zakładach przemysłowych częściej przeprowadzane.